Demir Mali Müşavirlik
HİZMET
LİR
VE
Şirket Kurma
Yatırım Teşvikleri
Yapılandırma İşlemleri
Fizibilite İşlemleri
Danışmanlık Hizmeti
Uzman Kadro ile
Kesintisiz Hizmet
0 232 425 12 42
info@demirmalimusavirlik.com.tr
Tel: 0 232 425 12 42
Yapılandırma ve Taksitlendirme
Sgk Emeklilik İşlemleri

Duyurular

Yatırım Teşvikleri

Şirket Kurma

Fizibilite İşlemleri

Mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkânlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadığının gözden geçirilmesi konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Devamı...
Günümüzde hangi işi yaparsanız yapın, kazancınızı vergilendirmek ve yaptığınız işi yasal bir çerçeveye alabilmeniz için şirket kurmanız zorunludur. Şirketinizin kuruluşunda faaliyet alanı, konusu ve kapsamı, ortakları ve hisse oranları Devamı...
Fonların ve imkanların kullanımını gerektiren hemen her yerde, gelecekte kazanç getirecek bir işe kalkışıldığında, söz konusu olacak yatırımın değer olup olmadığını, ne ölçüde karlı olabileceğini ortaya koymak için yatırım projesi ile ilgili önemli bütün... Devamı...

HİZMETLERİMİZ

Bilirkişilik

Trafik kazaları konusunda,
Marka hukuku konusunda,
Haksız rekabet konusunda,
Mali konularda (mali müşavirlik, hesap uzmanlığı)
Muhasebe ve bankacılık işlemleri konularında uzmanlığımız ile hizmetinizdeyiz.

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız denetim hizmetleri, UFRS’ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) göre hazırlanan finansal tablolar üzerinden hesaplama ve analizler yapılması için gerekli çalışmaların yürütülmesidir.

Arabuluculuk Faaliyetleri

Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında kabul edilmiş, mahkeme dışı, etkin bir çözüm yoludur. Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı, bir “arabulucunun” yardımıyla, birlikte görüşerek ortak bir çözüme ulaşabilirler.

Fizibilite İşlemleri

Fonların ve imkanların kullanımını gerektiren hemen her yerde, gelecekte kazanç getirecek bir işe kalkışıldığında, söz konusu olacak yatırımın değer olup olmadığını, ne ölçüde karlı olabileceğini ortaya koymak için yatırım projesi ile ilgili önemli bütün...

Yapılandırma İşlemleri

Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç), Fonlar, Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait gecikme zammı dahil) Haklar

Yatırım Teşvikleri

Mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkânlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadığının gözden geçirilmesi, yararlanılabilecek... arında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz...

Şirket Kurma

-Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi ve muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlemlerin düzenlenmesi veya bu konularda danışmanlık,
-Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemleri.

SGK Emeklilik İşlemleri

-Sigortalıların yaşlılık aylığı bağlanması talebinin alınması, ilgili kanunlara göre aylığa hak kazananların aylığının bağlanması işlemlerini yürütmek
-Sigortalı ve hak sahiplerinin toptan ödeme ve ihya işlemlerini yürütmek.

Defter Takibi

-Yerinde veya ofiste 3568 sayılı Kanun’una göre Muhasebe Desteği,
-Bütçe ve Nakit Akış Tablolarının Hazırlanması,
-Hesapların Yönetimi,
-3568 sayılı Kanun’una göre mali müşavirlik hizmetleri

HAKKIMIZDA

Mali müşavirlik hizmetleri konusunda deneyimli ve uzman ekibimiz ile özellikle İzmir için profesyonel mali müşavirlik hizmetlerini bir araya getirmeye devam ediyoruz. Şirketinizin ihtiyaçlarına profesyonel bazda cevap verebilen mali müşavir kadromuz ve sektörde edinmiş olduğumuz deneyimlerimiz ile sorunsuz mali müşavirlik hizmetlerini sizler için bir araya getirmeye devam ediyoruz. Mali müşavirlik ve muhasebe alanında uluslararası alanda uzman mali müşavir kadromuz ile İzmir’in tüm bölgelerindeki şirketler için sunmakta olduğumuz özel çözümler ile hizmetinizde olmaya devam ediyoruz. Mali müşavirlik hizmetleri konusunda önce güven diyenlerin ilk adresi olan firmamızın sunmakta olduğu sıradışı çözümler dünyasına adım atmak için bizlere hemen ulaşın.

DANIŞMANLIK

-Demir Mali Müşavirlik ve Danışmanlık, kadrosunda bulunan uzman personeliyle kurum ve kuruluşların mevcut ve doğabilecek sorunlarına çözümler üretmek
-Muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık
-Şirketinizin son üç yıldaki faaliyetlerinin mali analiz teknikleri ile değerlendirilmesi ve öneriler
-Finansman (banka kredi, v.b.) ve teşvik konularında destek vermek

FORMLAR

-Elektronik Tebligat Talep Bildirimi Ek 1
-Elektronik Tebligat Talep Bildirimi Ek 2
-Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt
-İbraname
-İşe Başlama Bırakma Bildirimi
-Örnek Kurucular Beyani
-Puantaj
-SGK Sigortalı İşten Ayrılma Bildirgesi
-SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
-SGK Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
-SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
EBSO Gerçek kişilere Mahsus Kayıt Beyannamesi
-SGK Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu
-SGK Bağkur İşe Başlama Formu
-SGK E-Bildirge Şifre Formu
-SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
-Şirket Kurulu Dilekçesi Bildirim Formu
-Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe
-Tüzel Kişiler Oda Kayıt Beyanname -Yıllar İtibariyle Yi-Üfe Aylık Değişim Oranları (%)
-Katma Değer Vergisi Beyannamesi
-Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
-Katma Değer Vergisi Beyannamesi Ek
-Katma Değer Vergisi Beyannamesi

Yapılandırma Formları

İLETİŞİM

İletişim Bilgileri

Adres
Süreyya Reyent İş Merkezi Kat:6 /608
Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:30
Çankaya / İzmir
Telefon/Fax
T: 0 232 425 12 42
F: 0 232 446 93 00

Web / Email
www.demirmalimusavirlik.com.tr
info@demirmalimusavirlik.com.tr

İletişim Formu
 
Ad:
Soyad:
E-posta:
Mesaj: